Gul (3-4 år)

Gul er en avdeling med barn i alderen 3-4 år. Denne høsten er vi 23 barn og 4 voksne her, og vi bruker mye av tida vår på å leke. Leken er viktig for oss i Maribakkane.

Gjennom å arbeide med «Være Sammen» ønsker vi å gi barna et godt grunnlag for å være inkluderende og gode mot hverandre. Vi ønsker å lære dem å reflektere over egne handlinger og over sin væremåte i møte med andre mennesker. Vennskap er et aktuelt og viktig tema, og gjennom å arbeide med dette ønsker vi å motvirke uønsket adferd, fremme positive holdninger til hverandre, og styrke barnas identitet og selvfølelse. Vi ønsker at alle barna skal ha en god venn i barnehagen, og behandle hverandre med respekt.

For mer informasjon, les tiltaksplanen