Rosa (5 år)

Rosa avdeling er en 5- års avdeling, for alle skolestarterne i barnehagen. Vi har 23 plasser og er 4 voksne.

Vi bruker mye tid til lek, fordi leken har stor betydning for barnets utvikling, sosialisering, bearbeiding av egne erfaringer og språkutvikling. Vi har også en dag med skoleforberedende aktiviteter i uken. Her ligger fokuset på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og grunnleggende matematiske begreper. På turdagene bruker vi naturen som læringsarena. Den byr på muligheter og utfordringer, og vårt mål er at barn og voksne sammen skal oppleve glede, fellesskap, læring og mestring.

Vi har også i år valgt å fordype oss i temaet kroppen vår. Målet er at barna skal få et godt og bevisst forhold til kroppen sin.

For mer informasjon, les tiltaksplanen