Om oss

Maribakkane barnehage er eid av GREP Grenland AS (GREP). GREP er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Maribakkane barnehage er en arbeid- og inkluderingsbarnehage. Det vil si at barnehagen er spesielt tilrettelagt for å ta imot personer som av ulike årsaker må skifte yrke, eller har begrensninger i forbindelse med yrkesvalg. Arbeidstakerne søkes inn av NAV, og er et supplement til barnehagenes faste grunnbemanning.

Mer informasjon om GREP Grenland AS.