Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehage har en gjensidig målsetting: Sikre barnets trivsel, trygghet, utvikling og læring.

Vi har flere arenaer i Maribakkane barnehage som skal sikre god dialog, medvirkning og et godt samarbeid:

° Foreldreråd
° Foreldremøte
° Samarbeidsutvalg
° Utviklingssamtaler
° De daglige samtalene