Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehage har en gjensidig målsetting: Sikre barnets trivsel, trygghet, utvikling og læring.

Vi har flere arenaer i Maribakkane barnehage som skal sikre god dialog og et godt samarbeid:

* Foreldreråd
* Foreldremøte
* Samarbeidsutvalg
* Utviklingssamtaler
* De daglige samtalene