Personalet

Vi har 4 faste ansatte pr avdeling, og en pedagogtetthet på 50%. Pedagogene våre har fordypningsfag i; utefag, ledelse, drama, småbarnspedagogikk, musikk og forming. I tillegg har vi ansatte med kompetanse på barn med særskilte behov og veiledning. Det skaper en god faglig plattform og en bredde, som er viktig for å skape fornyelse og utvikling.

Vi er opptatt av kompetanseheving, og i 2017/2018 har vi fokus på kurs/studier om; relasjonskompetansen, barns psykiske helse, og språkutvikling.

Det gode arbeidsmiljøet vi har hos oss, skaper gode rammer for et godt læringsmiljø for både barn og voksne.
Barna er i fokus, og miljøet er preget av trygghet, begeistring og undring.