Maribakkane Barnehage

Maribakkane barnehage ligger på Moflata i Skien Vest.

Vi er en barnehage med fem aldersinndelte avdelinger og en 1-3 års avdeling.

Barnehagen ligger sentralt til med gangavstand til byen og til flotte skogsområder i nærmiljøet, som Skiens Fritidspark og Maritoppen.

Vi er opptatt av å ta med lek og læring ut, i allslags vær. Fra 2 års alderen har vi ukentlige turer i nærmiljøet.