Kvalitet

Maribakkane barnehage jobber med kontinuerlig forbedring og involverer hele personalet, foreldre og barn i dette arbeidet.

Involvering av foreldre og barn opplever vi som svært viktig for å sikre et godt kvalitetsarbeid. Hver november gjennomfører vi en foreldreundersøkelse. Vi er stolte av resultatene,  som viser at foreldrene er svært fornøyde med Maribakkane barnehage. Mer om disse resultatene og fakta om oss kan dere lese på barnehagefakta.no.

Barna involveres i det daglige, men også via barnesamtaler. Vurderingene av undersøkelsene og samtalene følges opp av nye tiltak og justeringer i planene våre. Barnehagens innhold er forankret i Årsplanen, Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til Skien kommune.

Maribakkane barnehage er en av de første barnehagene i Europa med en sertifisering innenfor kvalitetsstandarden eQuass. Vi gjennomfører revisjon med ekstern revisor hvert tredje år. Her blir vi vurdert på hvordan vi jobber med blant annet etikk, medvirkning, kompetanseheving, partnerskap og utviklingsarbeid. Vi har siden første sertifisering i 2008 fått svært gode tilbakemeldinger.