Avdelingene

Kvalitetsstandard

GREP sine barnehager jobber med kontinuerlig forbedring, der hele personalet er involvert. Vurderingsarbeidet er spennende og utfordrende. Det innebærer selvrefleksjon og forutsetter endring og utvikling av barnehagens innhold.

Involvering av foreldre og barn opplever vi som svært viktig for å sikre et godt kvalitetsarbeid. Hver november gjennomfører vi blant annet en foreldreundersøkelse, der de kan gi tilbakemelding på kvaliteten i barnehagen. Barna involveres i det daglige, men også via barnesamtaler. Vurderingene av undersøkelsene og samtalene følges opp av nye tiltak og justeringer i planene våre. Barnehagens innhold er forankret i Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til Skien kommune. GREPs barnehager er eQuass-sertifiserte.