Blå (2 år)

Vi er en 2- års avdeling med 14 plasser. Vi er 4 faste ansatte, med 2 pedagoger, barne- og ungdomsarbeider og assistent.
Vårt fokus er lek. Lek for lekens skyld, men også lek gjennom de 7 fagområdene som står omtalt i Rammeplanen for barnehager.

Vi prioriterer å være mye ute i barnehagen, og har en fast turdag i uken.

Vi legger stor vekt på trygghet i barnehagen, i relasjonene barn-barn/voksne–barn.

For mer informasjon, les tiltaksplanen