Grønn (3-4 år)

Grønn avdeling er en 3-og 4 års avdeling som består av til sammen 23 barn og 5 voksne. Ukesrytmen vår er forutsigbar, det vil si at de faste rutinene våre som måltid, aktiviteter og samling skjer omtrent på samme tid hver dag. Dette synliggjør dagen for barna, samt skaper trygghet som er et nødvendig utgangspunkt for læring og utvikling.

Vår hverdag er fylt med mye lek, humor og fantasi. Leken er en stor og viktig del av barnas hverdag, og målet vårt med leken er blant annet å øke mestringsfølelsen til barna, skape gode arenaer for utvikling av vennskap, sosiale relasjoner og læring. Dette gjennom å være tilstedeværende, støttende og lekende voksne.

To dager i uken har vi valgt å dele barnegruppen inn i mindre grupper. Da reiser 3- og 4 åringene på tur hver sin dag, og motsatte dager jobber vi med temaarbeid, og har fokus på lek.

For informasjon, les tiltaksplanen