Om oss

Omsorg, begeistring og undring

I Maribakkane barnehage bygger vi alt vi gjør på verdiene våre omsorg, begeistring og undring. Det er viktig for oss at barna opplever høy grad av trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Dette sikrer vi gjennom å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne, og mellom barna. En omsorgsfull relasjon skal være preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. I samspillet mellom barn og voksne bør det være en god balanse mellom fysisk nærhet, selvstendighet og utforskning. Den indre tryggheten gjør det mulig
for dem å flytte energi over på lek, utforskning og læring.

Vi er opptatt av å gi barna varierte opplevelser, og stimulere og bygge opp under barns nysgjerrighet og ønske om å lære.

Innholdet i barnehagedagen vil tilpasses barnets alder og modning, og foreldrene vil få god informasjon om hva barnet skal oppleve eller har opplevd gjennom våre ukeplaner, utviklingssamtaler, samtaler ved hente- og bringesituasjoner og gjennom dokumentasjon på avdelingen, samt bilder og «dagen i dag» på MYKID.

For mer informasjon, se Årsplan 2021-2022