Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1.1.2023:

    • 100% kr. 3 000

Kostpenger kommer i tillegg og utgjør 425 kroner for 100% plass.

Vi tilbyr også bleieavtale for 100 kroner måneden.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Vi følger Skien kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjustering.