Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1.1.2021:

    • 100% kr. 3230.-

Kostpenger kommer i tillegg og utgjør 300 kroner for 100% plass.

Vi tilbyr også bleieavtale for 100 kroner måneden.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

Vi følger Skien kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjustering.