Personalet

Vi har 4 – 5 faste ansatte pr avdeling, og en pedagogtetthet på 53%. Personalet har fordypningsfag i; utefag, ledelse, drama, småbarnspedagogikk, musikk og forming. I tillegg har vi ansatte med kompetanse på barn med særskilte behov og veiledning. Dette skaper en god faglig plattform som er viktig for å skape fornyelse og utvikling.

Vi har stort fokus på kompetanseheving, og i 2019-2023 satser vi på et felles kompetanseløft på relasjonskompetanse og språk.

Vi er opptatt av å skape rammer for et godt læringsmiljø for både barn og voksne. Barna er i fokus, og miljøet er preget av engasjement, humor, glede og inkludering.

I tillegg til de faste ansatte har vi tre ordinære lærlinger, 2 – 3 personer i arbeidspraksis. I noen perioder har vi studenter fra Universitet i Sørøst Norge (USN). Vi er opptatt å være en inkluderende arbeidsplass og legge tilrette for at alle kan få yte sitt beste.