Kontakt

KONTAKT TELEFONER I PERIODEN 12.3-26.3 

Telefon: 94523221 (Kontaktinformasjon til barnehagen)

Styrer: 95863477