Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1/1-2018:

  • 100%, 2910,-
  • 80%, 2478,-
  • 60%, 1896,-
  • 50%, 1605,-
  • Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 300 kroner for 100% plass.

    Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

    Vi følger Skien kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjustering.