Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1/1-2019:

    • 100%, 2990,-
    • 80%, 2542,-
    • 60%, 1944,-

Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 300 kroner for 100% plass.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

Vi følger Skien kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjustering.