Faglig fundament

Vår visjon er å skape «et utviklende, engasjerende og inkluderende fellesskap», i en kultur som bygger på verdiene trygghet, begeistring og undring. Vårt omsorgs-og læringsmiljø skal fremme barnets allsidige utvikling, og ha et innhold som fokuserer på leken, de gode samtalene, utforskning, mestring, medvirkning og samarbeid.

Vi skal gi barnet mulighet til å tenke og handle selvstendig, samtidig som han/hun skal være en viktig bidragsyter i fellesskapet. Vår rolle er å være en varm grensesettende voksen, god samtale- og samhandlingspartner og veileder, og ikke minst vite når vi som voksen må være tilstede.

En god balanse mellom omsorg, selvstendiggjøring og utforskning er viktig, for slik kan trygge barn bli kompetente barn.
Barna skal anerkjennes for den de er, bli sett, hørt og forstått.

For mer informasjon, se Årsplanen 2018-2019