Fokusområde 2017-2020

Maribakkane barnehage har de siste tre årene hatt lek og lekende voksne som hovedfokus. Store og små skal forsette å leke, og leken er en viktig forutsetnining for å lykkes i vår nye hovedmålsetting:

Vi skal i arbeid med » VÆRE SAMMMEN», utvikle voksne og barns evne til å bygge relasjoner.

Vi vil gi barna et godt grunnlag til å være inkluderende og gode med hverandre, og lære dem å reflektere over egne handlinger og sin væremåte i møte med andre.