Personalet

Vi har 4 faste ansatte pr avdeling, og en pedagogtetthet på 52%. Personalet har fordypningsfag i; utefag, ledelse, drama, småbarnspedagogikk, musikk og forming. I tillegg har vi ansatte med kompetanse på barn med særskilte behov og veiledning.

Vi er opptatt av kompetanseheving, og i 2018/2019 har vi fokus på kurs/studier om; relasjonskompetanse og veiledning.

Arbeidsmiljøet vårt, skaper rammer for et godt trivsels- og læringsmiljø for både barn og voksne.
Barna er i fokus, og miljøet er preget av trygghet, begeistring og undring.