Velkommen til Maribakkane Barnehage!

Vi i Maribakkane barnehage er opptatt av at barn skal få god tid til leken. Den spontane leken er først og fremst en livsform som må bli tatt på alvor. En måte å uttrykke seg på, en måte å være på, og en måte å være sammen med hverandre på.

For å få gode rammer for den spontane leken, er det viktig med engasjerte og lekende voksne.
Et godt leke- og læringsmiljø får vi når personalet:
  • Fremmer et inkluderende miljø, der alle kan delta og erfare glede i lek
  • Er tilstedeværende ved å lytte, observere og delta
  • Veileder barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
  • Er lekens beskytter
  • Hjelper barn til deltakelse
  • Videreutvikler leken
  • Er en støtte og inspirator
Vi er opptatt av at leker og miljøet i barnehagen, skal oppfordre til samlek og kreativitet. Vi benytter gjenbruk i mye av det vi gjør, også når det gjelder lekemateriell. Vi har lagd en miljøstasjon med gjenbruksmateriell, som kan berike leken og fantasien.
Vi er opptatt av at alle skal bli sett, likt og akseptert for den du er.
 
 
Vi gikk en tur på stien og hørte skogens ro!